KTO's 26. ordinære repræsentantskabsmøde

12. oktober 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2538.8
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
12. oktober 2011

Vedr.: KTO's 26. ordinære repræsentantskabsmøde

Hermed fremsendes til orientering kopi af KTO's brev af d.d. vedrørende KTO's 26. ordinære repræsentant- skabsmøde torsdag den 15. december 2011.

Organisationernes fagblade er velkomne til at overvære mødet. Tilmelding bedes foretaget til KTO's sekretariat, att. Jette Balle (3347 0612) eller via e-mail til jb@kto.dk senest mandag den 12. december 2011.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse