Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor 3. kvartal 2010-2011

4. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2692.7
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
4. november 2011

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvartal 2010-2011

Den 3. november 2011 offentliggjorde Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) deres data for perioden 3. kvt. 2010-2011, jf. FLD's nyhedsbrev (bilag 1).

Kort overblik
Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn er af FLD opgjort til:

  • 0,4 % for ansatte i regioner og kommuner, dvs. stort set uændret ift. kvartalet før,
  • 0,2 % for ansatte i kommunerne, dvs. ligeledes stort set uændret, og
  • 0,6 % for ansatte i regionerne.

Det forventes at Danmarks Statistik offentliggør deres løntal for samme periode, dvs. 3. kvartal 2010-2011, den 15. november 2011.

Lønudviklingen i kommuner/regioner, i kommuner og i regioner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 3. kvt. 2010-2011 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kommuner som helhed 0,4 % mod 0,3 % i 2. kvt. 2010-2011. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var ligeledes 0,4 % mod 0,3 % kvartalet før, jf. bilag 2.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 0,7 % i forhold til 0,9 % i kvartalet før og "løn excl. genetillæg og pension" er ligeledes 0,7 % i forhold til 0,8 % kvartalet før. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker den opgjorte lønudvikling.

Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 1, samt af bilag 3 og 4.

Tabel 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 2. kvt. 2010-2011 og 3. kvt. 2010-2011, FLD

 

KL

RLTN

KL og RLTN i alt

 

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

2. kvt. 2010-2011

 

 

 

 

 

 

Alle

0,1 %

0,1 %

0,9 %

0,9 %

0,3 %

0,3 %

Identiske pers. i identiske still. i samme kommune/region

0,8 %

0,7 %

1,0 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

3. kvt. 2010-2011

 

 

 

 

 

 

Alle

0,2 %

0,2 %

0,6 %

0,7 %

0,4 %

0,4 %

Identiske pers. i identiske still. i samme kommune/region

0,7 %

0,6 %

0,8 %

0,9 %

0,7 %

0,7 %

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingskategorier
De udvalgte stillingskategorier repræsenterer de største grupper i hhv. den samlede sektor, i den kommunale sektor og den regionale sektor. Lønudviklingen for de udvalgte stillingskategorier fremgår af bilag 5.

For oplysninger vedrørende stillingskategorier i øvrigt henvises til FLD's hjemmeside "www.fldnet.dk/statistik/lpx".

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen