Veje til trivsel - fra måling til handling

15. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2247.41
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
15. november 2011

Vedr.: Veje til trivsel - fra måling til handling

For at understøtte arbejdet med Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne har KL og KTO igangsat projektet "Veje til trivsel - fra måling til handling".

Erfaringer og undersøgelser viser, at mange arbejdspladser går i stå, når resultaterne fra trivselsmålinger skal omsættes til handling. Andre gange har man udarbejdet en handlingsplan, men den er af forskellige årsager ikke blevet gennemført.

KTO og KL udlodder derfor mellem 10.000 - 40.000 kr. til arbejdspladsers indsats for en bedre trivsel.

Når indsatserne er afsluttede, vil KL og KTO udgive en publikation, som med udgangspunkt i de deltagende arbejdspladsers erfaringer, kan inspirere og give gode råd til andre arbejdspladser.

Der kan læses mere om projektet i vedlagte folder "Veje til trivsel - fra måling til handling", ligesom der med vedlagte ansøgningsskema kan søges om ovennævnte midler. Ansøgningsfristen er den 7. december 2011.

KTO's medlemsorganisationer opfordres til at orientere om projektet i relevante sammenhænge, fx hjemme- side mv. sammen med folderen og ansøgningsskemaet. Der vedlægges et forslag til en nyhedsomtale.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen