Aktuelle sager nr. 4/2011

18. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt til medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.97
/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0628
18. november 2011

Vedr.: Aktuelle sager nr. 4/2011

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 4/2011, pr. 4. november 2011.

 

Med venlig hilsen

 

Helle Basse