Lønjusteringsaftalen på KL-området 2011

21. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2525.78
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
21. november 2011

Vedr.: Lønjusteringsaftalen på KL-området 2011

KTO har indgået vedlagte lønjusteringsaftale med KL. Lønjusteringsaftalen indeholder bestemmelser om de generelle lønstigninger, reguleringsordningen m.v. og er tilrettet med udgangspunkt i pkt. 1.1. Generelle lønforhøjelser og 1.2. Reguleringsordningen fra KTO-forliget 2011.

Det kan oplyses, at KTO's lønteknikerudvalg p.t. drøfter udkast til tilsvarende lønjusteringsaftale med RLTN.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen