Bestilling af revideret MED-håndbog på KL's område - kort svarfrist

22. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2653.28
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
22. november 2011

Vedr.: Bestilling af revideret MED-håndbog på KL's område - kort svarfrist

 

KL og KTO udgiver i løbet af december 2011 en revideret MED-håndbog, indeholdende rammeaftalen på KL's område om medindflydelse og medbestemmelse med KL's og KTO's fælles vejledning samt de til rammeaftalen tilhørende protokollater mv.

KTO udsender et eksemplar af MED-håndbogen til hver medlemsorganisation.

Organisationer, der ønsker at forhåndsbestille MED-håndbogen i et yderligere antal eksemplarer, kan anvende vedlagte bestillingskupon. Bestillinger kan faxes til KTO på 33 11 97 07, att.: Ulla Clausager eller sendes på mail til forhaandsbestilling@kto.dk.

Bestillingen bedes være KTO i hænde senest den 5. december 2011 (bemærk venligst den korte svarfrist.

KTO har rådighed over i alt 12.000 MED-håndbøger, der vil kunne fordeles gratis til medlemsorganisationer- ne. KTO skønner på baggrund af bestillingerne af MED-håndbøger efter OK-08, at 12.000 eksemplarer vil være tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Organisationerne vil dog skulle betale forsendelsesomkost- ninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

Skulle der imidlertid være efterspørgsel på mere end 12.000 eksemplarer, vil de gratis eksemplarer blive fordelt forholdsmæssigt, og organisationerne vil skulle betale for de ekstra eksemplarer. Prisen forventes i givet fald at blive ca. 12-15 kr. pr. eksemplar inkl. moms. Desuden tillægges forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

Det bemærkes, at MED-håndbogen kun i et stærkt begrænset omfang vil kunne efterbestilles. Prisen på efterbestilte håndbøger bliver 0 kr. såfremt der er gratis eksemplarer i overskud eller ca. 12-15 kr. pr. eksemplar inkl. moms. Hertil kommer forsendelsesomkost-ninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin