Invitation til arrangement om vejviser om kvalitet og trivsel

12. december 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2167.32
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
12. december 2011

Vedr.: Invitation til arrangement om vejviser om kvalitet og trivsel

Som led i præsentation af "Vejviser til kvalitet og trivsel", afholdes to arrangementer i henholdsvis Fredericia og København. Vejviseren er udviklet og er et resultat af det mellem KL og KTO gennemførte personale- politiske projekt om "Kvalitet og trivsel gemmen forventningsafstemning".

Vejviseren er et redskab til alle kommunale arbejdspladser, der på en enkel og overskuelig måde vil arbejde med kvalitet og trivsel. Ved at bruge vejviseren kan ledere og medarbejdere i fællesskab drøfte hverdagens udfordringer og afstemme forventninger til den kvalitet, der leveres.

Som det fremgår af vedlagte invitation til arrangementerne, er tilmeldingen åben nu og frem til den 18. januar 2012. Arrangementerne afholdes den 23. og 24. januar 2012. Deltagelse er gratis.  

Udover en introduktion til vejviserens muligheder og konkret dialog om udfordringerne med at forene kvalitet og trivsel, vil vejviseren blive uddelt ved arrangementets afslutning. En række materialer er samlet i en boks, der gør det muligt at arbejde med vejviseren, og det omhandler bl.a. procesværktøjer m.m.

Procesværktøjet er blevet udviklet og afprøvet i samarbejde med 10 kommunale arbejdspladser i løbet af det seneste år.

For yderligere information om arrangementerne og selve projektet kan der rettes henvendelse til Per Brøgger Jensen, OAO, pbj@oao.dk eller Susanne Gerner Nielsen, BUPL, sgn@bupl.dk.

 

Med venlig Hilsen

Helle Basse

Henrik Vittrup