Aftale om kompetenceudvikling - KL

15. december 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2638.12
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
15. december 2011

Vedr.: Aftale om kompetenceudvikling - KL

 

Hermed Aftale om kompetenceudvikling i underskrevet stand.

Ved OK-11 blev det aftalt, som følge af ændringer i MED-aftalen, at § 4, stk. 1 ændres fra at være en skal-bestemmelse til at være en kan-bestemmelse. § 4, stk. 1er dermed ændret til: "Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte kom-munens politik på kompetenceudviklingsområdet."

Der er efterfølgende desuden aftalt en ny områdebestemmelse for KTO-aftaler på KL´s område. Område- bestemmelsen er ændret i aftalen i overensstemmelse hermed.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard