Personalepolitisk Event 2012 på det kommunale område - åben for tilmelding til konferencen - værter søges til Kommunecrawl

16. december 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2769.5
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
16. december 2011

Vedr.: Personalepolitisk Event 2012 på det personalepolitiske område - åben for tilmelding til konference - værter søges til Kommunecrawl

 

Som KTO orienterede om den 23. september 2011 løber Personalepolitisk Event (forkortet PPE12) af stablen i foråret 2012. KL og KTO står bag eventen i samarbejde med Sundhedskartellet.

PPE12 består af to forskellige aktiviteter: En Kommune Crawl, som finder sted den 23.-26. april 2012 overalt i Danmark og en konference den 18. juni 2012 på Lokomotiværkstedet i København.

Kommune Crawl
Ambitionen er at få 100 kommunale arbejdspladser fra alle dele af Danmark til at byde indenfor til en række spændende arrangementer om personalepolitik. Kommune Crawl er en helt ny måde at honorere ønsket om at få lokal viden delt bredere ud i det kommunale landskab. Interesserede deltagere vælger selv, hvilke arrangementer de vil til og hvor i landet - og hvor mange. Der udkommer et katalog i starten af marts 2012, men arrangementerne vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden www.ppe12.dk, som er eventens hjemmeside.

Der vedlægges en folder med opfordring om at blive vært for et Kommune Crawl arrangement. Folderen kan downloades til videreforsendelse fra KTO's hjemmeside og fra www.ppe12.dk.

KTO's medlemsorganisationer opfordres til at være behjælpelig med at komme med forslag til værter til Kommune Crawl arrangementerne. I den forbindelse opfordres til at informere om arrangementerne til organisationernes lokale afdelinger og kredse mv. Der er frist for tilmelding af værter til Kommune Crawl arrangementet senest onsdag den 25. januar 2012.

PPE12 Konference
Der sigtes mod at samle 3000 deltagere til en konferencedag med fælles oplevelser og erkendelser i Lokomotivværkstedet i København. Programmets indhold vil fokusere på, at forandring i dag er et grundvilkår, og for at få enderne til at mødes er både ledere og med-arbejdere nødt til konstant at nytænke den måde, der arbejdes, ledes og organiseres på.

Udover en række temaspor med oplæg, cases og nye metoder, vil der bl.a. være et Personalepolitisk Lazaret hvor en række eksterne konsulenter under hele konferencen giver konkret sparring til de arbejdspladser, der har booket tid. Endelig vil en stor del af de arrangementer, der har været på programmet i Kommune Crawl blive repræsenteret i den Personalepolitiske Bazar, hvor deltagerne får mulighed for at cirkulere rundt i små grupper og få korte introduktioner til de mange projekter.

Der er allerede nu åben for tilmelding til konferencen på www.ppe12.dk.

Flyer
Der er produceret vedlagte flyer, som reklamerer for begge aktiviteter. Flyeren er udsendt til formand og næstformand i det øverste MED-udvalg i kommunerne samt til den personaleansvarlige, med en opfordring til at distribuere den videre til kommunens institutioner og afdelinger, gerne via de lokale ledere, tillids-, og arbejdsmiljørepræsentanter samt de lokale repræsentanter i MED, SU og arbejdsmiljøudvalg.

Parterne bag PPE12 har i den forbindelse opfordret til, at ledelsen drager omsorg for at MED-, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg mv. drøfter mulighederne for deltagelse i konferencen under henvisning til de vilkår, der i øvrigt er gældende for udvalgenes arbejde, det vil sige tjenestefrihed med løn.

KTO's medlemsorganisationer opfordres til at informere om arrangementerne til organisationernes lokale afdelinger og kredse mv. samt omtale det i organisationernes fagblade, hjemmesider mv.

Flere eksemplarer af flyeren kan bestilles via KTO's hjemmeside. Flyeren kan også downloades fra KTO's hjemmeside og på www.ppe12.dk.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen