Protokollat om generelle ansættelsesvilkår - RLTN

21. december 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer 

Sagsnr.: 1517.18
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
21. december 2011

 

Vedr.: Protokollat om generelle ansættelsesvilkår - RLTN

Vedlagt fremsendes til medlemsorganisationernes orientering Protokollat om generelle ansættelsesvilkår, efter at dette er underskrevet af RLTN, AC, FOA og KTO. I lighed med de tidligere indgåede og udsendte protokollatter indeholder protokollatet en oplistning af de generelle aftaler, som i altovervejende grad er ens for alle personalegrupper i regionerne. Som hidtil stifter protokollatet ikke i sig selv nogen rettigheder.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henning Bickham