Revideret pris- og lønskøn for OK-11-perioden - det kommunale og det regionale område

21. december 2011