OK-08 projektet om fokus på arbejdskraftudfordringen

5. januar 2012

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1572.170
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
5. januar 2012

Vedr.: Fokus på arbejdskraftudfordringen

Vedlagte publikation "10 gode idéer - fokus på arbejdskraftudfordringen" er udarbejdet af  KL og KTO, som et blandt flere projekter inden for det personalepolitisk indsatsområde om rekruttering, som blev aftalt ved OK-08.

Rekruttering kan være vanskeligt at sætte på dagsordenen i en tid, hvor der gennemføres afskedigelser i kommunerne, som følge af krav om besparelser. KL og KTO har gennemført dette projekt i samarbejde med fire kommuner for at kortlægge arbejdskraftudfordringen på den lange bane.

Publikationen findes ikke i en trykt udgave, men den kan downloades gratis på www.personaleweb.dk.

Yderligere oplysninger om publikationen fås ved henvendelse til Niels Gæmelke, Danmarks Lærerforening, tlf. 33 69 64 13 eller ng1@dlf.org.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard