Rettelse - Bilag 1 og 2 pr. 1.1.2012 til Rammeaftale om seniorpolitik, KL's område

17. januar 2012