Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. april 2011 på KLs område

2. februar 2012