MED-håndbogen på KL’s område kan nu downloades fra KTO's hjemmeside

6. februar 2012