KTO høringssvar af 30. marts 2012 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder m.fl.

11. april 2012