Fraværsstatistik 2011, Danmarks Statistik

13. december 2012