Opmandskendelse i KTO-voldgiftssag vedrørende en faders ret til frit at placere forældreorlov

13. december 2012