Referat af KTOs 27. ordinære repræsentantskabsmøde den 5. december 2012

17. december 2012