Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på såvel KL-, som RLTN-området

7. februar 2013