Køreplansaftale - forhandlingsmæssige snitflade vedrørende krav om seniorpolitik

8. februar 2013