Revideret opgørelse af gennemsnitsløngaranti på såvel KL-, som RLTN-området

25. februar 2013