Referat af KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013

19. april 2013

Til                                                                             

Medlemmerne af KTO's repræsentantskab
Samt til orientering til KTO's medlemsorganisationer m.fl.                           

  
 HKB/JB
Direkte tlf.nr.: 3347 0612
 19. april 2013

 

Hermed fremsendes referat af KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013 (bilag 3213.59).

Der gøres opmærksom på, at udsendelser til repræsentantskabet fremsendes pr. mail
fremover.

 

Med venlig hilsen

F. Helle Basse

Jette Balle