Aktuelle sager nr. 1/2013

23. maj 2013

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg


Sagsnr: 110.114
23. maj 2013 

 
Vedr.:  Aktuelle sager nr. 1/2013

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 1/2013, pr. 10. maj 2013.


Med venlig hilsen

Helle Basse