Bortfald af aftaler pr. 1. april 2013 på hhv. KLs og RLTNs område

31. maj 2013