Lønninger pr. 1. oktober 2013 incl. udmøntning fra reguleringsordningerne

14. juni 2013