Underskrevet aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger, RLTN

27. august 2013