Aktuelle sager nr. 2/2013

29. august 2013

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg


Sagsnr: 110.117
29. august 2013


Vedr.:  Aktuelle sager nr. 2/2013

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 2/2013, pr. 16. august 2013.


Med venlig hilsen

Helle Basse