Faglig voldgift om fortolkning af institutionsbegrebet i MED-rammeaftalen - KTO mod KL

5. september 2013