Aftale om beskæftigelsesanciennitet - faglig voldgift om timelønnedes adgang til at optjene beskæftigelsesanciennitet

21. oktober 2013