Aktuelle sager nr. 3/2013

23. oktober 2013

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg


Sagsnr: 110.121
  23. oktober 2013


Vedr.:  Aktuelle sager nr. 3/2013

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 3/2013, pr. 11. oktober 2013.


Med venlig hilsen

Helle Basse