Høringssvar om udkast til lovændring om kønsopdelt ligelønsstatistik

18. november 2013