Aftale om kontrolforanstaltninger - forlig i faglig voldgift om fortolkning af aftalens § 4

21. november 2013