Underskrevet Rammeafale om medindflydelse og medbestemmelse og Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg med protokollater - KL-området

14. januar 2014