Høringssvar vedrørende udkast til lov om kommunernes overtagelse af de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

23. januar 2014