Revideret aftale om fravær af familiemæssige årsager og aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov - KL

19. februar 2014