MED-håndbogen på KL's område kan nu downloades fra KTO's hjemmeside samt udsendelse af Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

26. februar 2014