Underskrevet aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet pr. 1. april 2013 - RLTN

15. maj 2014