Aftale om beskæftigelsesanciennitet - afgørelse i faglig voldgift om timelønnedes adgang til at optjene beskæftigelsesanciennitet

24. juni 2014