Ophævelse af 8-timers grænse - varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede

4. juli 2014