Aflønning af tillidsrepræsentantsuppleanter under tillidsrepræsentantens fravær - forlig i faglig voldgift

10. oktober 2014