Underskrevet Rammeaftale om supplerende pension - KL

8. oktober 2015