Fokus på den danske model i kommunerne - herunder udsendelse af brev vedr. MED-forsøg til hovedudvalgene

28. oktober 2015