Underskrevet rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal - RLTN

13. november 2015