Aftale om gennemsnitsløngaranti indgået mellem en række organisationer og KL pr. 1. april 2015

27. november 2015