Formandens mundtlige beretning 17. december 2015

17. december 2015