Referat af Forhandlingsfællesskabets 2. ordinære repræsentantskabsmøde den 17. december 2015

6. januar 2016