Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse - faglig voldgift mod KL om flytning af tillidsrepræsentant ud af valgområde

9. marts 2016