Formandens mundtlige beretning - repræsentantskabsmøde 19.12.2016

19. december 2016