TR og de faglige organisatoner har nøgleroller i gode inklusionsforløb - 9. tema i formidlingsindsatsen "Perspektiv for alle på arbejdspladsen"

22. maj 2017